0 - 6,650,000 đ        

Cảm âm họa tâm

Rề fà sol, sol sib la sol fa do rề
rê fa sol, sol sib la fa sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2,
sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son
rề rề fa sol sol sib la sol fa sol rề
rề fa sol, sol sib la fà sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2,
sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son
Fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2, đô2 fa’2 rề2
fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2 fa2 sol2 đo2 rê2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2,
sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son

TIN TỨC KHÁC
Chat với Shop Sáo

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm