0 - 6,650,000 đ        

Cảm âm A time for us

Cảm âm:

Atime for us (Romeo and Juliet)


la đố si mì,mì sol mì la

la sol fa sol, sol fa mi rề

mi rê đố rê mi

la đố si mi,mi sol mi la..

la rế...rế si….

mi đố si la sol đố si la sol la

đố mí...đố rế...

mí fá..rế mí…

đố rế... si đố

la si sol la

la đố si mì mì sol mì la

la sol fa sol,sol fa mi rề

mí rế đố rế mí

la đố si mi

mi sol mi la..

la rế rế si….

mi đố si la sol đố si la sol la

đồ mí...đồ rê...

mí fá...rế mí

đô rê si đô... la si...son la...
Chúc các bạn thành công.
TIN TỨC KHÁC
Chat với Shop Sáo

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm