0 - 6,650,000 đ        

Cảm âm lệ tình

CẨM ÂM LỆ TÌNH
Rê Fá Mi Rê Đồ Rế Là1
Rê Đồ Rê Fá Mí Mi Rề Mi Fá
Fà SoL Lá Lá Lá Lá SoL
Fá Mí Rê Mí Đồ
Rề Fá Mi Rê Đồ Rê
Rê Fá Mi Rê Đồ Rế Là1
Rê Đồ Rê Fá Mí Mi Rề Mi Fá
Fà SoL Lá Lá Lá Lá SoL
Fá Mí Rê Mí Đồ
Rề Fá Mi Đồ Rề Fá Mi Rê Đồ Rê
Là Đồ Rê Lá SoL Fa Mì Fa Fa
Fá Mi Rê  Rê Rê Rê Đồ Rê-Mí Là1
Là Đồ Rê Lá SoL Fa Mì Fa Fa
Fá Mi Rê Rê Đồ Rê-Mí RêT

Tất cả các nốt đều là quãng 2, ngoại trừ những nốt La1 là quãng 1, chúc các bạn thành công!
 
Chat với Shop Sáo

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm