0 - 6,650,000 đ        

S-T-U

T-Cảm âm Tây Vương Nữ Quốc (Tình Nhi nữ) - Bản Chuẩn

đô rê fa sol la mi rê đô rê
fa sol la đố rế fa sol-la sib la
la đố rế đố rế
rê la sol fa sol sol-la rê đô
rê mi la sol rê fa (2 lần)

Đk

đố đố rế fá mí rế đố rế
đố đố rế fá mí rế đố la, sol la
la đố rế đố rế
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi sol-la sol rê fa..
--------------------------------------------------------------------------

Chú thích: Không dấu quãng 1, có dấu quãng 2.

Thế bấm sib phổ thông : o------oxx xoo (x bịt ,o mở)

Do trên mạng có quá nhiều cảm âm bài này cho các bạn mới tập sáo nhưng đa phần bị sai (sib thành si) nên mình chỉnh sửa lại một bản cảm âm chuẩn nhất cho bài Tây Vương Nữ Quốc. 

Chat với Shop Sáo

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm